2010. április 6., kedd

A Világ teremtése

Mózes I. könyve 1.rész alapján :

1. nap : Ég és Föld teremtése, a világosság (nappal) elválasztása a sötétségtől (éjszaka)

2. nap : Annak az égnek (mennyezet) a teremtése, ami elválasztja a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől.

3. nap : A szárazföld és a tenger szétválasztása, gyenge fű, maghozó fű, és magos gyümölcsöt termő fák teremtése.

4. nap : Nap, Hold és a csillagok teremtése

5. nap : Vízi állatok és repülő állatok megteremtése

6. nap : Szárazföldi állatok és az Ember megteremtése

7. nap : PIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII

2009. szeptember 4., péntek

2009. március 4., szerda

Máté 3.2

Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.

2009. február 15., vasárnap

Zsoltárok 1.1-3

1. Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;
2. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
3. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.